NEWS UPDATE :  

GURU MAPEL

Detail GURU MAPEL

MOH. ABDUL GOFUR
Nama : MOH. ABDUL GOFUR
NIP : 196401151990031008
NUPTK : 7447742643200002
Status : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Guru Mapel
Pangkat Golongan : IV/a
Pendidikan : Strata 1
Mata Pelajaran : PPKn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 15-Jan-1964
Alamat : Semawung Daleman 2/3 Kec. Kutoarjo 54212