NEWS UPDATE :  

GURU MAPEL

Detail GURU MAPEL

AHMAD BAEHAKI
Nama : AHMAD BAEHAKI
NIP : 196206051990031012
NUPTK : 5838740642200072
Status : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Guru Mapel
Pangkat Golongan : IV/a
Pendidikan : Strata 1
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 05-Jun-1962
Alamat : Kutowinangun 2/5 Kec. Kutowinangun 54393
Kodepos : 54393