NEWS UPDATE :  

GURU MAPEL

Detail GURU MAPEL

ADI ASA
Nama : ADI ASA
NUPTK : 2733766667130172
Status : Guru Tidak Tetap
Jabatan : Guru Mapel
Pendidikan : Strata 2
Mata Pelajaran : Sejarah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 01-Apr-1988
Alamat : Kedawung 2/2 Kec. Pejagoan 54391