NEWS UPDATE :  

Berita

IMPLEMENTASI KEGIATAN KURIKULUM

IHT IMPLEMENTASI KEGIATAN KURIKULUM DAN KESISWAAN
TERINTEGRASI DENGAN ISU KEPENDUDUKAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEWIRAUSAAHAAN

IHT Implementasi Kegiatan Kurikulum Dan Kesiswaan Terintegrasi Dengan Isu Kependudukan, Lingkungan Hidup, Dan Kewirausaahaan dilaksanakan Pada Rabu, 4 Oktober 2023 pada sesi 1 dengan narasumber Bapak Budi Riyanto, S.Pd, M.Pd review implementasi kurikulum Merdeka. Sharing tentang implementasi Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah termasuk di SMAN 1 Prembun.

Materi IHT berkaitan pula tentang asesmen dan kegiatan P-5 serta jadwal dan raport P-5. Dibahas pula oleh narasumber tentang brand sekolah. Ada beberapa tema P-5 yang dapat dilaksanakan secara Bersama oleh kelas X dan XI sehingga kegiatan dapat terintegrasi.


Pada sesi ke 2 merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kegiatan kurikulum dan kesiswaan terintegrasi dengan isu kependudukan, lingkungan hidup, dan kewirausaahaan selama setahun terakhir. Monev Sekolah Siaga Kependudukan dipaparkan oleh ibu Ophi R. Wardhani, S.Pd berkaitan dengan program kerja dan kegiatan yang telah terlaksana, termasuk berbagi pengalaman dengan sekolah lain, serta ada beberapa program yang belum terlaksana dan direncanakan dilengkapi di tahun 2024. Monev Lingkungan Hidup dipaparkan oleh Bapak Mukhlisin, S.Pd banyak program kerja dan kendala dalam mempertahankan status Adiwiyata Mandiri. Ibu Sri Hastuti, S.Pd, memaparkan tentang pelaksanaan program kewirausahaan.